Tin nổi bật
Tin nổi bật
      Trẻ em là tương lai của đất nước. Việc xây dựng đất nước là trách nhiệm của mọi người, mọi công dân, đặc biệt là những công dân nhỏ tuổi – chủ nhân tương lai của đất nước. Theo đó, trẻ em cần phải thực sự được coi như những công dân đặc biệt của xã hội, được nhà nước và gia đình chăm sóc, được dành cho những gì tốt đẹp nhất, cũng như tạo môi ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0