20/06/19  Tin tuyển sinh  262
Ý NGHĨA CỦA TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN Giúp CMHS đăng ký tuyển sinh được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác Giúp việc quản lý, chỉ đạo được khoa học, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công bằng Đảm bảo quyền lợi cho học sinh được tuyển sinh theo đúng tuyến